Outcomes

Publications

2022

 • Sofia Paasikivi, Hannu Salmi, Aleksi Vesanto & Filip Ginter, “Infectious Media: Cholera and the Circulation of Texts in the Finnish Press, 1860–1920.” Media History, 2022, https://doi.org/10.1080/13688804.2022.2054408
 • Heli Rantala & Heidi Hakkarainen, “The Travelling of News in 1848: The February Revolution, European News Flows, and the Finnish Press.” Journal of European Periodical Studies, 7.1 (Summer 2022), https://doi.org/10.21825/jeps.81955
 • Hannu Salmi, Tunteiden palo. Turku liekeissä 1827. Helsinki: Otava, 2022 (240 s.)

2021

2020

 • Alessandro Arcangeli, Jörg Rogge and Hannu Salmi, eds., The Routledge Companion to Cultural History in the Western World. New York: Routledge, 2020 (583 p.)
 • Heidi Hakkarainen, “Contagious Humanism in Early Nineteenth-Century German-Language Press.” Contributions to the History of Concepts, 15(1) 2020: 22–46. https://doi.org/10.3167/choc.2020.150102
 • Heidi Hakkarainen & Zuhair Iftikhar, “The Many Themes of Humanism: Topic Modelling Humanism Discourse in Early 19th-Century German-Language Press.” etri Paju, Mila Oiva and Mats Fridlund, eds., Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History. Helsinki: Helsinki University Press 2020 (forthcoming).
 • Heli Rantala, ”Tila ja ruumiillisuus 1800-luvun alun nuorten miesten päiväkirjoissa.” Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö & Liisa Lalu. Tampere: Vastapaino, 2020.
 • Hannu Salmi, “Emotional Contagions: Franz Liszt and the Materiality of Celebrity Culture in the 1830s and 1840s.” Derek Hillard, Heikki Lempa and Russell Spinney, eds., Feelings Materialized: Emotions, Bodies, and Things in Germany, 1500-1900. New York: Berghahn, 2020, pp. 41–61.
 • Hannu Salmi, “Epilogue: Cultural History in Retrospect.” Alessandro Arcangeli, Jörg Rogge and Hannu Salmi, eds., The Routledge Companion to Cultural History in the Western World. New York: Routledge, 2020, pp. 568–572.
 • Hannu Salmi, ”’Muusien asuinsija’ – Turku vuoden 1827 katastrofiuutisoinnissa.” Historia nyt! 3, 2020: 46–48.
 • Hannu Salmi, What is Digital History? Cambridge: Polity, 2020 (156 p.).
 • Hannu Salmi, Jukka Sarjala and Heli Rantala, “Embryonic modernity: infectious dynamics in early nineteenth-century Finnish culture.” International Journal for History, Culture and Modernity (8) 2020, https://brill.com/view/journals/hcm/aop/article-10.1163-22130624-00802001/article-10.1163-22130624-00802001.xml
 • Jukka Sarjala, Turun romantiikka. Aatteita, lukuvimmaa ja yhteistoimintaa 1810-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. Historiallisia Tutkimuksia 283. (267 s.)
 • Valtteri Viljanen, “The Young Spinoza on Scepticism, Truth, and Method.” Canadian Journal of Philosophy 50 (1) 2020: 130–42.

2019

 • Heidi Hakkarainen, Comical Modernity: Popular Humour and the Transformation of Urban Space in Late Nineteenth Century Vienna. New York: Berghahn, 2019 (288 pp.)
 • Heli Rantala, ”Eurooppalaisia aatteita 1800-luvun alun Turun akatemiassa.” Eurooppa, Suomi, Kalevala. Kalevalaseuran vuosikirja. Toim. Pekka Hakamies, Pekka Hako & Ulla Piela. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019.
 • Heli Rantala, “Global ‘revolution’ in the early nineteenth-century Finnish press.” History of European Ideas 2019: 1–16. https://doi.org/10.1080/01916599.2018.1558908
 • Massimo Rospocher, Jeroen Salman and Hannu Salmi, eds., Crossing Borders, Crossing Cultures: Popular Print in Europe 1450-1900. De Gruyter Oldenbourg, 2019 (320 p.)
 • Jukka Sarjala, “Considerations on New Materialist and Posthuman Agendas in Biographical Studies.” Ennen & Nyt – Historian tietosanomat 2019 (open access publication at http://www.ennenjanyt.net, published 7 August 2019).

2018

 • Heidi Hakkarainen, “Mediavallankumous. Vuosien 1848-1849 vallankumous ja sanomalehdistö.” niin & näin 2/2018, 96–103. https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn182-20.pdf
 • Asko Nivala, Jukka Sarjala & Hannu Salmi, “History and Virtual Topology: The Nineteenth-Century Press as Material Flow.” Historein 17 (2) 2018. DOI:
  http://dx.doi.org/10.12681/historein.14612
 • Heli Rantala, Jukka Sarjala, ”Turun monet romantiikat.” Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita (8) 2017, 77–78.
 • Hannu Salmi, ”Viraalisuus – kulttuurihistoriallinen näkökulma.” niin & näin 1/2018: 71–79. https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn181-11.pdf.
 • Jukka Sarjala, ”Mitä kuuluu Turun romantiikalle? Tutkimushistoriaa ja uusia näköaloja.” Historiallinen Aikakauskirja 1/2018: 69–81.

2017

 • Heli Rantala, “Towards the Inner History of the Nation: Defining ‘Cultural History’ in Nineteenth-Century Finland.” Cultural History 6:2 (2017), Edinburgh University Press.
 • Hannu Salmi, “Catastrophe, Emotions and Guilt – The Great Fire of Turku 1827.” Deborah Simonton and Hannu Salmi, eds., Catastrophe, Gender and Urban Experience, 1648–1920. Routledge, New York 2017, pp. 121–138.
 • Deborah Simonton and Hannu Salmi, “Introduction.” Deborah Simonton and Hannu Salmi, eds., Catastrophe, Gender and Urban Experience, 1648–1920. Routledge, New York 2017, pp. 1–13.
 • Deborah Simonton and Hannu Salmi, eds. Gender and Urban Experience, 1648–1920. Routledge, New York 2017 (252 pp.)

Videos

Advertisement